4 syytä miksi kuvapankki on jokaiselle yritykselle tarpeen - Super Otus

4 syytä miksi kuvapankki on jokaiselle yritykselle tarpeen

Kuvapankki on yritykselle pitkäjänteinen ja laadukas ratkaisu visuaalisen materiaalin hankintaan. Mikä kuvapankki on ja miksi tekin tarvitsette sellaisen? Tässä meidän vastauksemme!

1) Kätevyys

Kuvapankki voi olla laaja, monien teemojen yhdistelmä, tai kompakti muutamien kuvien kokonaisuus. Oli pankin koko mikä vain, se on kätevyydessään ylivertainen, kun kuvia tarvitaan eri tarkoituksiin lähes jatkuvalla syötöllä ja yllättävissä tilanteissa. Kuvapankin ansiosta on koko ajan tiedossa, mistä kuvia löytyy ja on varmaa, että kuvia on lupa käyttää. Näin säästetään vaivan lisäksi aikaa.

2) Brändin mukaisuus

Kuvapankki on personoitu kuvakokonaisuus, johon yrityksellä on mahdolisuus tiivistää brändinsä. Esimerkiksi luonto- ja ympäristöteema voi sopia yrityksille, joiden toiminnassa ympäristövaikutukset tai luonto on tärkeässä roolissa. Toisille ihmiskeskeiset kuvat, joista huokuu arjen riemu ja huolenpito, täyttävät tehtävänsä parhaiten. Kuvapankin yhtenä poikkeuksellisena hyötynä on se, että sen avulla voidaan esitellä juuri tietyn yrityksen toimitiloja, henkilöitä ja tuotteita heidän brändinsä mukaisesti.

3) Kuvien yhdenmukaisuus

Harkittuna kokonaisuutena suunnitellut kuvat ovat linjassa keskenään. Kun kuvissa on yhtenäinen tunnelma ja yhtenäinen tyyli, voi potentiaalinen asiakas tunnistaa yrityksen jo pelkkien kuvien perusteella ja yrityksen visuaalinen ulkoasu pysyy yhdenmukaisena.

4) Monipuolisuus

Käyttötarkoituksia kuville on lähes rajattomasti. Jokainen yritys tarvitsee verkkosivuilleen edustavia kuvia, joilla luodaan mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Samaa mielikuvaa levitetään digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja yrityksen sisäisessä viestinnässä. Kuvia tarvitaan myös painotuotteissa, kuten esitteissä ja käytikorteissa, messuteltoissa ja julisteissa. Kuvapankkia suunniteltaessa on hyvä ottaa kaikki nämä huomioon.

Psst!! Me Super Otuksella olemme kokeneita kuvapankkien kuvaajia. Ota yhteyttä ja keskustellaan teidän tarpeistanne!